• Geschiedenis

    Het kleine dorpje San Sebastian de Garabandal, Spanje, werd gekenmerkt door de aanwezigheid van de Allerheiligste Maagd Maria. In bijna 3.000 openbare verschijningen in de jaren 1961 tot en met 1965, verscheen zij aan vier meisjes tussen 11 en 12 jaar: Conchita González, Mari Cruz González, Jacinta González en Mari Loli Mazon.
  • 1

Het kleine dorpje San Sebastian de Garabandal, Spanje, werd gekenmerkt door de aanwezigheid van de Allerheiligste Maagd Maria. In bijna 3.000 openbare verschijningen in de jaren 1961 tot en met 1965, verscheen zij aan vier meisjes tussen 11 en 12 jaar: Conchita González, Mari Cruz González, Jacinta González en Mari Loli Mazon.

De eerste verschijning van San Miguel Aartsengel

De eerste verschijning vond plaats op 18 juni 1961. De Heilige Aartsengel Michael verscheen aan de vier meisjes gedurende een periode van enkele dagen, om hen voor te bereiden op de komst van Onze Lieve Vrouw. Ze zou verschijnen op zondagmiddag 2 juli 1961.

Uit het dagboek van Conchita:

«“De grootste gebeurtenis in mijn leven vond plaats op 18 juni 1961. Het gebeurde alsvolgt:

Het was op een zondag toen wij met alle meisjes op het dorpsplein speelden.  Plotseling dachten Mari Cruz en ik om appels te gaan plukken en wij gingen er direct heen zonder tegen niemand te zeggen dat we appels zouden gaan stelen. Toen de meisjes zagen dat wij wegliepen, vroegen zij ons: “Waar gaan jullie heen ?” Wij antwoordden hen:  Oh…daarheen!”en we vervolgden onze weg terwijl we dachten hoe we het zouden klaarspelen om ze te plukken.  Toen we eindelijk daar waren, begonnen we appels te plukken en toen we heel enthousiast bezig waren, zagen we Loli, Jacinta en een ander meisje, Ginia,  aankomen om ons te zoeken.  Toen zij zagen dat wij appels plukten, riep Jacinta uit: “Oh Conchita, jij steelt appels!”.  “Stil!” antwoordde ik haar, want als de vrouw van de meester je hoort, zegt zij het tegen mijn moeder!”(…)

Toen wij het grootste plezier hadden en de appels aan het opeten waren, hoorden we een hard geluid zoals van onweer.  En tegelijkertijd riepen we uit “ Het lijkt wel dat het onweert !”. Dit gebeurde om 20.30 uur in de avond.

Toen we de appels op hadden, zei ik: “Oh, echt erg !”” Nu we de appels geplukt hebben die niet van ons waren, zal de duivel tevreden zijn en onze arme bewaarengel zal verdrietig zijn !”.  Toen begonnen we stenen te rapen en die gooiden we zo hard als we konden naar de linkerkant. We zeiden dat daar de duivel was.  Moe geworden van het stenen gooien en al wat meer tevreden, begonnen we met stenen te knikkeren.  Plotseling verscheen mij een zeer mooie gestalte in schitterend licht dat mij geen pijn deed aan de ogen.  Toen de andere meisjes, Jacinta, Loli en Mari Cruz mij zo zagen, dachten ze dat ik een toeval had omdat ik met gevouwen handen riep : Oh!  Oh! ….  Toen ze mijn moeder al wilden gaan roepen, bleven zij in dezelfde toestand als ik was en riepen tegelijkertijd uit: “Oh, de engel!”.

De eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel

2 juli 1961 werd een dag van grote vreugde in Garabandal.  De aartsengel had aan de kinderen aangekondigd dat de Gezegende Maagd hen zou gaan verschijnen als Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel.  De meisjes, vervuld van vreugde, riepen eensgezins uit, “ Laat haar snel komen!”.

Conchita schreef in haar dagboek:

We waren er nog niet aangekomen , toen de H.Maagd aan ons verscheen met een Engel aan  beide zijden. . De ene was Sint Michaël; de andere was ons onbekend. Hij was echter op dezelfde wijze gekleed, zodat het wel een tweeling leek. Naast de engel rechts zagen wij ter hoogte van de Maagd een zeer groot Oog dat ons wel het Oog van God leek.

Die dag spraken wij lang met de Maagd en Zij met ons. Wij vertelden ha:ar alles: dat  we naar de weiden gingen  (voor de hooioogst), dat we bruingebrand waren en dat we het gras op hopen legden...enz.   En Ze lachte om al die dingen die we Haar vertelden.

It was the first apparition of Our Lady of Garabandal. The first of many apparitions. Garabandal was going to be converted into a place touched by the presence of Our Heavenly Mother. The apparitions were many and many were also the graces and heavenly gifts granted through Our Lady's intercession.

Het Wonder van de Zichtbare Communie

Op 22 juni schreef Conchita in haar dagboek dat de engel haar had verteld, nadat hij haar de Communie had gegeven: “Ik ga een Wonder doen. Niet ik, maar God, door mijn tussenkomst en die van jou.  Wat zal gebeuren is het volgende: Op het moment dat ik je de  H. Communie geef, zal de Heilige Hostie op je tong zichtbaar worden.” Dit verraste Conchita, omdat ze dacht dat iedereen de Heilige Hostie zag telkens wanneer ze deze van de engel ontving.

Een week later hoorde ze een stem welke haar zei dat het Wonder, ofwel het Kleine Wonder, zoals ze het noemde, zou plaatsvinden op 18 juli.  Het Wonder vond precies plaats zoals de engel het had voorzegd..   Vanaf 2 juli verspreidde zich het nieuws over het ‘Kleine Wonder’ in het dorp en in de omringende regio’s .

In de vroege morgen van  19 juli  ging Conchita, in extase terwijl ze nog thuis was. Net als in voorgaande extase,  vroeg  de engel haar de schuldbelijdenis te bidden  "Ik beken ..." en  te in overwegen  Wie ze zou gaan ontvangen. Conchita verliet haar  kamer en ging de trap af, met  haar handen samengevouwen in gebed,  haar hoofd iets achterover gebogen en haar mond lichtjes open. Aan de voorzijde van het huis van haar vriendin, Olguita, viel ze op haar knieën, en het wonder van de zichtbare H.Communie vond plaats.

Pepe Díez, die op dat moment aanwezig was, verklaarde dat hij de witte Hostie plotseling ,en op onverklaarbare wijze, zag verschijnen op de tong van het meisje, alhoewel ze noch haar mond, noch haar tong bewoog . Hij zei dat de Hostie leek te rijzen. Een andere ooggetuige verklaarde dat de Hostie dezelfde afmeting  had als de normale Hosties die voor de H.Mis gebruikt worden. Wellicht ietsje dikker, wat sponzig, en gekleefd op de tong van het meisje.  Geschat wordt dat het fenomeen ongeveer tussen 45 en 50 seconden duurde. 

De laatste verschijning

13 november 1965, was de laatste dag waarop Conchita een verschijning had in Garabandal. In de laatste verschijning sprak de Heilige Maagd niet alleen tot Conchita, maar tot de gehele mensheid. “Conchita, ik kom niet voor jou alleen, maar voor al mijn kinderen.” Zij is de Moeder van allen en Ze wil ons naar haar Zoon Jezus brengen. Ze benadrukt het belang om het Heilig Sacrament vaak te bezoeken en vraagt aan Conchita: “ Waarom bezoek je mijn Zoon niet vaker in het Heilig Sacrament? Waarom laat je je leiden door onverschilligheid en luiheid en waarom ga je Hem niet bezoeken? Hij wacht op je, dag en nacht.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok