• Spiritualiteit

  • 1

visitacion

In Garabandal nam de H. Maagd Maria regelmatig het Kind Jezus mee.

Conchita schrijft in haar dagboek:
" De Maagd bracht soms het Kindje Jezus mee in Haar armen. Hij was heel klein, zoals een pasgeboren baby. Hij had een rond gezichtje, zijn gelaatskleur leek op die van de O.L.
Vrouw. Hij heeft een klein mondje, tamelijk lang krulhaar en kleine handjes: hij draagt een blauwe tuiniek. Nadat enige tijd voorbij was gegaan
sinds ze Baby Jezus hadden gezien, hoorde de omstanders Conchita zeggen: "Het is zo lang geleden sinds de laatste keer dat u met de baby kwam, maar hij is helemaal niet gegroeid. Hij is helemaal niets veranderd... Waar is Hij geweest? Wanneer U hem niet meebrengt, waar is Hij dan ? In de Hemel ? In een kribbe ?"


OOGGETUIGE

Pater Manuel Antûn vertelt ons over de dagen dat hij Jacinta en Loli bij de pijnbomen in extase zag.

Na het derde of vierde Weesgegroetje van het eerste mysterie van de Rozenkrans, viel de rozenkrans uit hand van het meisje dat voorging in gebed. De twee vielen naar de grond op een estatische wijze, onderwijl uitroepend: "Ay". Je kon duidelijk zien dat ze met O.L.Vrouw aan het praten waren. Terwijl ze omhoog bleven kijken, maakten ze op de grond draaiende bewegingen en kruisen en andere tekenen, daar legden zij de objecten neer voordat of nadat ze deze hadden opgetild om door de H.Maagd gekust te she could kiss them... worden..

OOGGETUIGE


Op dat moment kon ik niet verstaan wat ze zeiden, maar later hoorde ik ze zeggen: "Laat Hem naar beneden komen, laat Hem naar beneden komen ..." Ze hielden hun armen omhoog alsof ze iets wilden ontvangen. Voor mij was het evident dat ze de Maagd vroegen om het Kind te mogen vasthouden. Er was een groot verlangen in hun ogen en in hun verzoek !
Enige momenten later had ik de indruk dat ze datgene in hun armen hadden, waarnaar ze zo hadden uitgekeken. Ze lieten hun blik zakken en bogen zich over het Kind. Het leek erop alsof ze Het aan elkaar doorgaven. Terwijl ze dit deden, herhaalden ze: "Hij is zo mooi, hoe lief is Hij."
Ik kan je verzekeren dat ze het op een manier zeiden dat het werkelijk indrukwekkend was. Het leek alsof in deze woorden en in hun blikken, hun ziel was vervuld met liefde en vreugde. Ik kon aan hun gebaren zien wanneer ze het Kind teruggaven aan Zijn Moeder."

JEZUS IN MARY

Wat wilde O.L.Vrouw ons leren door het Kind Jezus mee te nemen ?
God is niet ver weg. Hij is heel dichtbij ons. Hij is mensgeworden uit liefde voor ons en om ons te redden. Zoals de Maagd Maria in Garabandal de meisjes naar Jezus wilde brengen, was het noodzakelijk voor haar om Hem tijdens de verschijningen mee te brengen. De meisjes vertelden dat wanneer Maria met Baby Jezus kwam, dat ze altijd glimlachte, tevreden en gelukkig. Wanneer ze Hem met zich meenam, spraken ze als kleine kinderen met Hem en meer dan eens waren ze in de gelegenheid om Hem in hun armen te houden. Op een keer, toen Mari Loli Baby Jezus in haar armen had, hoorde men de omstanders haar tot O.L.Vrouw zeggen: " Als u wilt, kunt U Hem achterlaten en ik zal voor Hem zorgen." De Maagd wil ons het Kind Jezus geven. We moeten Hem in ons hart ontvangen. Om dat te kunnen doen is het belangrijk dat we er zeker van zijn dat ons hart vrij van zonden is, zodat Hij goed ontvangen kan worden. Het Sacrament van de biecht zal ons helpen om dit te doen.

HET RIJK DER HEMELEN BEHOORT HEN TOE

Het is alom bekend dat de Heer, sprekende over de eenvoud van de kinderen, zei: "Want aan hen die zo zijn als zij behoort het Rijk der hemelen." (Math.19:14) Dit is een uitnodiging voor eenieder van ons om weer als kinderen te worden. Dit is geen kinderachtige manier van doen, maar het is een geestelijk kindzijn, hetgeen betekent te doen door deugd wat een kind van nature doet. Bovenal vertrouwen op God en onze Moeder. Maria's Moederlijke aanwezigheid en die van Jezus nodigden de meisjes uit om met eenvoud en vertrouwen met hen om te gaan. Ook al zijn we ouder, we moeten proberen dit te imiteren.

WAT KAN IK HEM GEVEN ?

"We vonden het leuk om iets grappigs te organiseren voor Jezus", zei Conchita. We verzamelden kleine steentjes en verstopten die in mijn vlechten. Loli verborg ze in haar mouwen. En Jacinta gaf ze aan Hem. Hij nam ze niet aan maar moest er veel om glimlachen. Mari Cruz zei tegen Hem: Ik heb wat snoepjes die ik van iemand ontvangen heb. Als Je met me meegaat, zal ik ze aan Je geven."

Wat betekent dit voor ons ? Wat kunnen wij aan het Kind Jezus geven ? Wat kunnen wij aan God geven ? Wij moeten Hem ALLES geven.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok